Kontrakt/Tillträde

KONTRAKTSSKRIVNING

Dags för kontraktsskrivning. Här finns flera viktiga hållpunkter att tänka på.

Genomgång

När du kommit överens med säljaren om köpeskillingen bokas tid för kontraktsskrivning. Mäklaren upprättar köpekontraktet som mejlas/skickas ut till säljare och köpare. Detta ger parterna möjlighet att i lugn och ro gå igenom kontraktet innan man träffas för kontraktsskrivningen, då även mäklaren noggrant går igenom kontraktet.

Bindande avtal

Köpekontraktet är ett bindande avtal mellan köpare och säljare. I kontraktet anges bland annat priset på bostaden och datum för tillträdet. Det är först när det är påskrivet av båda parter som köpet är bindande. Ett muntligt eller skriftligt löfte eller anbud gäller alltså inte.

Byggnads- och fastighetstillbehör

Som köpare ska du kunna räkna med att bostaden har kvar det utseende och de funktioner som fanns när den visades. Därför ska byggnads- och fastighetstillbehör, finnas kvar om inget annat har avtalats mellan köpare och säljare. Det kan också förtydligas genom att skrivas in i kontraktet. Man skiljer på byggnadstillbehör och fastighetstillbehör. Som byggnadstillbehör räknas sådant som byggnaden blivit försedd med för stadigvarande bruk, exempelvis garderober, parabolantenn, torkskåp, markiser, larm etc. Som fastighetstillbehör räknas sådant som fastigheten blivit försedd med för stadigvarande bruk, exempelvis stängsel, flaggstång, brevlåda, sandlåda, friggebod etc.

Förbehåll

I köpekontraktet kan du som köpare, om säljaren går med på detta, lägga in ett förbehåll om att köpet ska gälla under förutsättning att du får ett lån till bostaden och/eller får sålt din nuvarande bostad. Dukan även lägga in förbehåll kring besiktning av egendomen. Då fri förhandlingsrätt gäller kan alltid säljaren välja att sälja till någon annan spekulant som inte kräver något förbehåll.


TILLTRÄDE

Äntligen tillträde... dags att få nycklarna till din nya bostad.

Säljare och köpare möts

På tillträdesdagen träffas parterna på mäklarens kontor. Mäklaren bokar en tid ca två veckor innan tillträdesdagen och skickar ut en kallelse till båda parter. Här uppmanas du som köpare att kontakta säljaren för en genomgång av bostaden samt kontrollera städningen.

Köpebrev

Förväxla inte köpekontrakt med köpebrev. Köpekontraktet skrivs när köparen och säljaren kommit överens om att genomföra köpet och till vilket pris. Där står eventuella villkor för köpet, vilket kan häva som de inte uppfylls. Köpebrevet skrivs när hela affären är klar och bekräftar att köpet har genomförts enligt villkoren i köpekontraktet och att hela köpeskillingen är betald. Köpebrevet innehåller normalti nga villkor.

Likvidavräkning

Likvidavräkning är en avstämning av slutbetalningen till säljaren. Avräkningen sker oftast i samband med tillträdesdagen. I likvidavräkningen finns alla uppgifter som rör betalningen, lån som ska lösas, ränta på lån som säljaren ska stå för fram till tillträdesdagen, avräkning av handpenning med mera.

KOSTNADER I SAMBAND MED FASTIGHETSKÖP

I samband med köpet av en bostad eller knutet till ägandet av bostaden kommer du att påföras några olika kostnader och avgifter. Vi reder ut begreppen...

Handpenning

I samband med kontraktsskrivningen betalas handpenningen som en markering på att du har för avsikt att genomföra köpet och flytta in i fastigheten. Handpenningen, som normalt är 10 procent av köpesumman, deponeras på ett speciellt klientmedelskonto tills dess att alla villkor för köpet är uppfyllda.

Lagfart

Lagfarten är beviset för att du är ägare till fastigheten. Du ansöker om lagfart hos tingsrätten (inskrivningsmyndigheten) när du har betalt fastigheten och fått köpebrevet. Oftast medverkar banken vidlagfartsansökan. Det är köpebrevet som ligger till grund för ansökan. Lagfartsavgiften är 1,5 procent av köpeskillingen samt en expeditionsavgift på 825 kronor.

Pantbrev

Pantbrev är ett bevis för att inteckningen i en fastighet har beviljats. Till exempel måste du ofta ta ut pantbrev i fastigheten för att få lån eller höja de befintliga lånen. Pantbreven används som säkerhet. Banken hjälper dig normalt med pantbreven, men de utfärdas av tingsrätten. Kostnaden för pantbrev hos bank är 2 procent av beloppet på pantbrevet, plus en expeditionsavgift på 375 kronor.

Fastighetsavgift

Fastighetsskatten på småhus ersattes från och med 1 januari 2008 med en årlig kommunal avgift för varje småhus. Kontakta Skatteverket eller din mäklare för att få veta vad som gäller. Övriga fastighetstyper, förutom hyreshus, har statlig fastighetsskatt.

 StenstadsMäklarna

Kyrkogatan 5
852 31 Sundsvall
Tel 060-12 64 30
sundsvall@stenstadsmaklarna.se
 

Dela med dig