Dolda fel försäkring

DOLDA FEL FÖRSÄKRING

Som säljare är du ansvarig för din fastighet i tio år efter försäljningstillfället. Det är därför klokt att ha ett försäkringsskydd som täcker de flesta kostnader som kan uppstå. Dolda fel försäkring är ett bra skydd för detta.

DOLDA FEL

Dolda fel är sådana fel som varken köparen eller besiktningsmannen kunnat upptäcka eller borde kunnat förutsätta vid en besiktningsgenomgång. Vanliga dolda fel är till exempel fukt- och mögelskador. Även skadedjur och konstruktionsfel är vanliga. Med vår Dolda fel försäkring är du skyddad både emot de flesta vanliga och ovanliga dolda fel som kan tänkas dyka upp efter försäljningen. Läs mer på www.doldafel.nu

BESIKTNING

I försäkringen ingår överlåtelsebesiktning samt en telefongenomgång för köparen med besiktningsmannen. Detta innebär att köparen får ett avtalsförhållande med besiktningsmannen och kan erhålla ersättning från dennes ansvarsförsäkring.

BRA FÖR KÖPAREN

En genomförd besiktning innebär också att köparna redan på visningen kan känna till husets skick genom besiktningsprotokollet. Då är det lättare att genomföra bostadsaffären på ett snabbt och smidigt sätt.

OM KÖPAREN UPPTÄCKER ETT FEL

Om köparen misstänker ett dolt fel och hör av sig till säljaren, vänder sig säljaren direkt till försäkringsbolaget och anmäler skadan.

 

PREMIEN

Du betalar 14.725-20.150 kronor i premie för försäkringen. Kostnaden för besiktningen ingår. Om du i samband med att du utför besiktningen även gör Energibesiktningen, som är ett lagkrav vid husförsäljning från och med 1 januari 2009, får du en betydande rabatt på Energibesiktningen. Om du vill veta mer, kontakta oss. Du kan även kontakta försäkringsmäklaren Willis direkt på 08-546 35 990.

SKADEBELOPP

Försäkringen täcker skador upp till 750.000 kronor.

SJÄLVRISK

Skaderegleringsgräns är 10.000 kronor. 

 StenstadsMäklarna

Kyrkogatan 5
852 31 Sundsvall
Tel 060-12 64 30
sundsvall@stenstadsmaklarna.se
 

Dela med dig