Energideklaration

ENERGIDEKLARATION

Lagen om energideklaration för småhus trädde i kraft vid årsskiftet 2008/2009 och blir aktuell i samband med småhusförsäljningen. Syftet med energideklarationen är att sänka energiförbrukningen och minska utsläppen av växthusgaser. Hus och andra fastigheter står för ca 40 procent av den totala energiförbrukningen i Sverige.

Energideklarationen ger en samlad bild av hur energieffektivt ett hus är och innehåller förslag på hur husets energiprestanda kan förbättras. Därmed blir den ett bra verktyg för att både kunna sänka energikostnaderna och bidra till en bättre miljö.

Det är husägaren som ansvarar för att huset är energideklarerat, senast när köpekontraktet upprättas. För att energideklarationen ska vara giltig krävs att den utförs av en energiexpert som är ackrediterad av SWEDAC. Om energideklaration saknas har husköparen rätt att göra denna på säljarens bekostnad inom sex månader efter köpet.

 

VI HJÄLPER TILL

Vi på StenstadsMäklarna hjälper gärna till för att förenkla arbetet med din energideklaration så att den utförs i god tid inför försäljningen. När energideklarationen är utförd kan du se hur energieffektivt ditt hus är jämfört med normen. Dessutom får du reda på vilka åtgärder som är lönsamma att göra för att sänka energikostnaderna, något som kan ha betydelse för husets värde. I de flesta fall är det kostnadseffektivt att utföra energideklarationen i samband med överlåtelsebesiktning av huset.

STEG FÖR STEG

Den ackrediterade energiexperten samlar tillsammans med dig in information om energiförbrukning, ventilationssystem, isolering med mera. Ju mer information du kan ta fram själv, desto snabbare går det.

Om uppgifter saknas eller om energiexperten bedömer att det finns möjlighet att genomföra kostnadseffektiva förbättringar så krävs även en besiktning på plats.

När allt är klart får du förslag på åtgärder och en sammanfattning av husets energiförbrukning. Du får ett värde i kilowattimmar per kvadratmeter som kan jämföras med Boverkets referensvärden för liknande hus.

Energiexperten registrerar sedan energideklarationen och uppgifterna om huset hos Boverket där de lagras i tio år.

 StenstadsMäklarna

Kyrkogatan 5
852 31 Sundsvall
Tel 060-12 64 30
sundsvall@stenstadsmaklarna.se
 

Dela med dig