loggo original
Mäklarbild

Mäklarbild – Utdrag ur lägenhetsregister

En mäklarbild är ett viktigt dokument vid köp och försäljning av bostadsrätter. Det ger en detaljerad översikt av bostaden, inklusive boyta, månadsavgift, andelstal, ägare och pantnoteringar. Dokumentet säkerställer transparens och rättssäkerhet i fastighetsaffärer, vilket är avgörande för både köpare och säljare.

 

Vad är en mäklarbild?

En mäklarbild är ett dokument som innehåller avgörande detaljer om en bostadsrätt inom en bostadsrättsförening. Det hjälper dig som potentiell köpare att få en fullständig bild av en bostad före köpet. 

I detta dokument presenteras specifik information om den aktuella bostaden, inklusive:

 • Boyta: Storleken på bostadsrätten i kvadratmeter.
 • Våning: På vilken våning bostaden är placerad.
 • Månadsavgift: Den avgift som betalas månadsvis till bostadsrättsföreningen.
 • Andelstal: Din andel av bostadsrättsföreningens totala kapital och skulder.
 • Ägare: Vem som för närvarande återfinns som ägare till bostadsrätten.
 • Pantnoteringar: Uppgifter om befintliga lån med bostadsrätten som säkerhet, vilka måste hanteras före ett ägarbyte.

 

Vilken information innehåller en mäklarbild?

När du granskar en mäklarbild får du en detaljerad översikt över en specifik bostadsrätt. Dokumentet är avgörande för både köpare och säljare för att få en tydlig bild av bostadsrättens egenskaper.

Nedan är den väsentliga informationen som en mäklarbild vanligtvis innehåller:

 • Ägare: Namnet på nuvarande innehavare av bostadsrätten.
 • Adress: Den kompletta adressen till fastigheten.
 • Lägenhetsnummer: Det unika numret som identifierar lägenheten i lägenhetsregistret.
 • Bostadsrättsinnehav: Information om bostaden är äkta bostadsrätt eller inte.
 • Månadsavgift: Den avgift du betalar till bostadsrättsföreningen varje månad.
 • Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift: Kostnader som är förknippade med överlåtelse och pantsättning av bostadsrätten.
 • Andelstal: Anger din andel i föreningens gemensamma värde och kostnader.
 • Rumsbeskrivning: En detaljerad rapport om antal rum och deras fördelning såsom kök och vardagsrum.

 

Utdrag ur lägenhetsregister

Vem kan ta fram en mäklarbild?

Vanligtvis är det mäklaren som ansvarar för att ta fram detta dokument inför en försäljning av en bostadsrätt. Om du själv är bostadsrättshavare, har du rätt att begära utdrag ur lägenhetsförteckningen för din egen bostadsrätt. 

För att en mäklare ska få behörighet att ta fram en mäklarbild kan du behöva ge en fullmakt till mäklaren.

I en del fall kan du även komma i kontakt med din kommun för att få ut den information som behövs om din lägenhet, särskilt när det gäller officiella lägenhetsnummer och liknande detaljer. 

 • Bostadsrättshavaren: Kan begära mäklarbild för egen del, oftast direkt från föreningen.
 • Mäklaren: Kan ta fram mäklarbild, förutsatt att de har fått fullmakt från bostadsrättshavaren.
 • Kommunen: Kan hjälpa till med utdrag om officiella lägenhetsnummer.

Det är viktigt att känna till att en mäklarbild inte bör förväxlas med det nationella lägenhetsregistret, som är en mer generell förteckning och inte innehåller den detaljnivå som en mäklarbild gör.

 

När behövs en mäklarbild?

När du ställs inför försäljningen av en bostadsrätt är det viktigt att du har tillgång till en mäklarbild. Denna dokumentation är avgörande för att fastighetsmäklaren ska kunna presentera bostaden på ett informativt och rättssäkert sätt.

Mäklarbilden tillhandahåller detaljer som är essentiella för försäljningsprocessen:

 • Objektsbeskrivning: Information om lägenhetens unika egenskaper som antal rum, storlek och din kostnadsandel i föreningen är nödvändig för att upprätta en omfattande objektsbeskrivning.

 • Ägaruppgifter och pantnoteringar: Det är kritiskt att identifiera den lagliga ägaren och kontrollera eventuella befintliga pantbrev eller lån kopplade till bostadsrätten.

 • Boendekostnadskalkyl: För att beräkna månadskostnaden för potentiella köpare, används information från mäklarbilden om månadsavgift och eventuella lån.

 • Indirekta nettoskuldsättningen: För att beräkna bostadsrättens andel av föreningens skulder använder mäklaren uppgiften om andelstalet från mäklarbilden.

 

Varför är det viktigt att informationen i mäklarbilden är korrekt?

Det är för att utdraget fungerar som en grundpelare i transaktioner relaterade till bostadsrätter. Här är några skäl till varför det är avgörande att informationen är korrekt:

 • Transparens: Nuvarande och potentiella bostadsrättsägare förlitar sig på denna information. Det säkerställer en öppen och transparent affärsprocess.
 • Juridiska ansvarsfrågor: Felaktig information kan leda till juridiska komplikationer. Den som lämnar ut informationen kan hållas ansvarig vid eventuella fel.
 • Ekonomisk påverkan: Fel i mäklarbilden kan påverka såväl fastighetens värdering som ägarens ekonomi. Korrekta detaljer om avgifter och pantförskrivningar är kritiska.

 

Aspekt Varför är korrekthet viktig?
Ägarinformation Identifierar laglig ägare och undviker dispyter.
Månadsavgift Påverkar köparens budget och lånevillkor.
Lägenhetsnummer & yta Viktigt för identifiering och bedömning av rätt värde.
Andelstal Avgörande för ansvar och rättigheter inom föreningen.

Vanliga frågor och svar

 

Hur får man utdrag ur lägenhetsförteckningen?

Kontakta föreningens styrelse eller förvaltare för att begära ett utdrag, eller använd föreningens digitala portal om sådan finns.

Hur får man ett utdrag ur lägenhetsregistret?

Kontakta kommunen för en ny förteckning över beslutade lägenhetsnummer eller Lantmäteriet för specifik information.

Hur får man en mäklarbild?

Beställ via mäklarservice som Nabo eller Fastum, eller kontakta föreningens förvaltare direkt om ingen specifik mäklarservice används.