loggo original
hypotekslån för pensionärer

Vad är hypotekslån för pensionärer?

Ett hypotekslån (hypotekspension) för pensionärer är en låneform som tillåter dig som pensionär att låna pengar med din bostad som säkerhet. Du behöver inte betala tillbaka lånet så länge du bor kvar i ditt hem. Istället regleras lånet först när bostaden säljs, vanligtvis i samband med att du flyttar eller vid dödsfall.

 

Hur fungerar hypotekspension?

Hypotekspension fungerar som en kapital frigörings kredit som riktar sig till personer över 60 år. Detta innebär att du kan låna pengar med din bostad som säkerhet, vilket gör det möjligt att frigöra en del av bostadens värdeökning i förtid.

 

Ingen amortering eller löpande räntebetalningar

Till skillnad från vanliga bolån behöver du inte amortera eller betala ränta löpande. Räntan läggs istället till lånebeloppet och hela skulden betalas tillbaka när bostaden säljs eller när låntagaren avlider.

Skuldfri-garanti

En viktig aspekt av hypotekspension är skuldfri-garantin. Detta innebär att du aldrig kan bli skyldig mer än vad din bostad säljs för. Denna garanti skyddar låntagaren från att hamna i skuld som överstiger bostadens värde.

Bo-kvar-garanti

Du har rätt att bo kvar i din bostad så länge du önskar, vilket ger trygghet för äldre som inte vill flytta.

Återbetalning vid försäljning eller dödsfall

Lånet betalas tillbaka när bostaden säljs eller när låntagaren avlider. Om en make eller maka går bort, kan den efterlevande behålla lånet under förutsättning att de tar över ägandet av bostaden.

 

Villkor för hypotekspension

Eftersom det riktar sig specifikt till pensionärer, finns det inget krav på inkomst för att kvalificera dig. Istället är det värdet på din bostad och din ålder som bestämmer hur mycket du kan låna.  Normalt sett kan du låna mellan 25 – 55 % av bostadens värde.

 

Vilka typer av bostäder kan användas som säkerhet

För att använda hypotekspension måste du äga en bostad. Följande bostadstyper är godkända som säkerhet:

  • Villa
  • Bostadsrätt
  • Fritidshus

 

hypotekspension

För- och nackdelar med hypotekspension

När du överväger en hypotekspension är det kritiskt att väga de ekonomiska fördelarna mot nackdelarna. Det är också viktigt att förstå hur detta påverkar din pension och framtida inkomster samt jämföra det med alternativet att sälja bostaden.

 

Ekonomiska fördelar

Ingen amortering eller löpande räntebetalningar: Du slipper regelbundna utgifter för amortering och räntebetalningar. Räntan summeras istället med lånebeloppet och återbetalas när bostaden övergår till ny ägare eller vid ditt bortgång.

  • Frigör kapital: Du kan omvandla bundet kapital till likvida medel som kan användas för att exempelvis resa, renovera eller som en tilläggspension.
  • Garanti mot skuldfälla: Skulden kommer aldrig överstiga bostadens försäljningsvärde, vilket ger en ekonomisk säkerhet.
  • Flexibel återbetalningsplan: Det är möjligt att när som helst lösa lånet, särskilt vid kvartalsskifte, utan extra kostnad.
  • Grön ränterabatt: En energieffektiv bostad kan ge dig ränterabatt, vilket minskar de långsiktiga kostnaderna.

Ekonomiska nackdelar

  • Högre ränta: Jämfört med bolån där räntan är cirka 5%, så är räntan hypotekspension oftast högre på cirka 8%.
  • Påverkan på bostadstillägg: Att ta ett hypotekspension kan minska eller i värsta fall eliminera ditt bostadstillägg vilket sänker din totala disponibla inkomst.
  • Skulden ackumuleras: Eftersom räntan läggs till lånebeloppet, kan skulden bli avsevärt större över tid.

 

Hur hypotekspension påverkar din pension och framtida inkomster

Vid användning av hypotekspension riskerar du att ditt bostadstillägg minskar, vilket påverkar din ekonomi negativt. Skulden som växer över tid kan också minska den summa pengar du får kvar när din bostad säljs i framtiden.

Jämförelse med att sälja bostaden

Säljer du bostaden får du ett engångsbelopp direkt, medan en hypotekspension ger en mer långsiktig ekonomisk hjälp utan att du behöver flytta. En viktig skillnad är dock att skulden i en hypotekspension kan växa, medan de pengar du får från en försäljning inte minskar över tid.

 

Vanliga frågor och svar

 

Vad är räntan på hypotekslån för pensionärer?

Räntan på seniorlån eller hypotekspension är ofta 5-8% eller mer.

Hur mycket får man låna som pensionär?

Som pensionär kan man få bolån upp till 85% av bostadens värde, beroende på inkomst och ekonomiska förutsättningar. För seniorlån/hypotekspension kan man ofta låna mer ju äldre man är, men det finns gränser kopplade till bostadens värde.