loggo original
Vad är friskrivningsklausul

Vad är friskrivningsklausul?

En friskrivningsklausul är en juridisk term som refererar till ett avtalsvillkor i köpekontrakt. Detta villkor innebär att du som köpare accepterar fastigheten i det skick den är vid tidpunkten för köpet och att ingen ansvarighet för eventuella dolda fel eller brister åvilar säljaren efter avslutad affär.

 

Vilka typer av friskrivningsklausuler finns det?

Det finns två huvudsakliga typer av friskrivningsklausuler:

  1. Generell friskrivning: Säljaren avsäger sig allt ansvar för eventuella dolda fel eller liknande som upptäcks efter köpet. Detta innebär att köparen tar över hela risken för eventuella problem med bostaden.
  2. Begränsad friskrivning: Säljaren avsäger sig ansvar för specifika delar eller funktioner av bostaden, till exempel köket eller badrummet. Detta innebär att friskrivningen endast gäller för de specifika områden som anges i kontraktet.

 

Undantag och begränsningar

Det finns vissa situationer där en friskrivningsklausul inte gäller, även om den är inskriven i kontraktet:

  • Otydlig formulering: Om friskrivningsklausulen inte är tydligt formulerad kan den ogiltigförklaras. Det måste klart framgå vad säljaren friskriver sig från.
  • Skador via uppsåt eller grov vårdslöshet: Säljaren kan inte friskriva sig från ansvar för skador som orsakats med avsikt eller genom grov vårdslöshet.
  • Privatperson köper av företag: Om en privatperson köper en bostad från ett företag kan företaget inte friskriva sig från ansvar.

 

Vilka typer av friskrivningsklausuler finns det

Fördelar och nackdelar

En friskrivningsklausul kan innebära säkerhet för säljaren, medan den för köparen ökar risken i köpprocessen.

 

För säljaren

  • Trygghet: Genom att inkludera en friskrivningsklausul i avtalet minskar du som säljare din risk att behöva ersätta framtida dolda fel.
  • Användbart verktyg: Klausulen är särskilt fördelaktig om du inte har full koll på bostadens vitvaror och byggnadsdetaljer, som exempelvis kan vara fallet vid försäljning av dödsbo.

För köparen

  • Ökad risk: Som köpare måste du vara medveten om att du tar på dig en högre risk, eftersom möjligheten att göra anspråk på ersättning för dolda fel försvinner.
  • Vikten av undersökning: Det är essentiellt att du genomför en grundlig besiktning av bostaden innan köp, och det rekommenderas att du anlitar en kvalificerad besiktningsman för att minimera riskerna.

 

Vanliga frågor och svar

 

Varför säljer man med friskrivningsklausul?

För att skydda sig från framtida ansvar för dolda fel eller andra problem som kan uppstå efter försäljningen.

Vad är en friskrivningsklausul värd?

Den minskar säljarens risk för framtida ekonomiska krav, men innebär att köparen tar på sig en större risk, vilket kan leda till ett lägre försäljningspris.

Är friskrivningsklausul vanligt?

Nej, de är inte särskilt vanliga i bostadsaffärer eftersom de skapar obalans i ansvaret mellan köpare och säljare och kan leda till ett lägre försäljningspris.

Varför görs friskrivningar i köpeavtalet?

För att säljaren ska kunna avsäga sig ansvar för eventuella dolda fel eller andra problem som kan uppstå efter försäljningen och för att undvika framtida ekonomiska krav och tvister.