loggo original
Vad är pantsättningsavgift

Vad är pantsättningsavgift?

En pantsättningsavgift tas ut för att täcka kostnaderna som är förknippade med att administrera och registrera en pantsättning. Pantsättning innebär att en fastighet eller bostadsrätt används som säkerhet för ett lån, och processen inkluderar flera administrativa steg som hanteras av långivaren och ibland även av externa parter som Lantmäteriet eller bostadsrättsföreningen.

 

Vilka kostnader täcker avgiften?

När du pantsätter din bostadsrätt uppstår en rad administrativa uppgifter som bostadsrättsföreningen behöver hantera. Pantsättningsavgiften är avsedd att täcka dessa kostnader. Här är en översikt av de vanligaste utgifterna som ingår:

  • Administrativt arbete: Det handlar om de åtgärder som krävs för att dokumentera och arkivera din pantsättning. Detta innebär hantering av nödvändiga dokument och uppdateringar av föreningens register.

  • Registrering av lån: För att pantsättningen ska vara giltig och erkänd av bostadsrättsföreningen måste den registreras korrekt. Föreningen ser till att all information är uppdaterad och korrekt noterad.

  • Kommunikation med kreditgivare: Att säkerställa att all information stämmer överens med bankens uppgifter är en viktig del av processen. Föreningen kontrollerar och bekräftar uppgifterna med din bank.

  • Uppdatering av lägenhetsförteckningen: Det är viktigt att föreningens register alltid är aktuellt. Nya pantsättningar registreras med nödvändiga detaljer såsom datum och andra relevanta uppgifter.

  • Juridiska kostnader: Ibland kan det tillkomma avgifter för rådgivning eller andra tjänster för att hantera pantsättningen korrekt.

 

Vem ska betala pantsättningsavgift

Vem betalar och hur stor är avgiften?

Pantsättningsavgiften betalas av bostadsrättsinnehavaren, det vill säga den person som tar lånet och pantsätter sin bostadsrätt. Avgiften tas ut för att täcka de administrativa kostnader som föreningen har i samband med att pantsättningen registreras i föreningens lägenhetsregister.

Storleken på pantsättningsavgiften varierar mellan olika bostadsrättsföreningar och bestäms av föreningens stadgar. Vanligtvis ligger avgiften på 1% av prisbasbeloppet. År 2024 är prisbasbeloppet 57 300 kr, vilket innebär att pantsättningsavgiften är 573 kr. Det är viktigt att notera att avgiften tas ut varje gång ett nytt lån tas eller ett befintligt lån omförhandlas.

Räkneexempel

Så här räknas din avgift ut:

  • Pantsättningsavgift = Prisbasbelopp × 1%
  • Exempel för 2024: 57 300 kr × 0,01 = 573 kr
  • Pantsättningsavgiften blir: 573 kr

 

Här är en tabell som visar historiska prisbasbelopp och motsvarande pantsättningsavgifter:

År Prisbasbelopp Pantsättningsavgift
2024 57 300 kr 573 kr
2023 52 500 kr 525 kr
2022 48 300 kr 483 kr
2021 47 600 kr 476 kr
2020 47 300 kr 473 kr

 

Vanliga frågor och svar

Vem ska betala pantsättningsavgift?

Bostadsrättsinnehavaren betalar pantsättningsavgiften.

Varför pantsättningsavgift?

Pantsättningsavgiften täcker bostadsrättsföreningens administrativa kostnader vid registrering av pantsättningen.

Måste man betala pantsättning?

Ja, om föreningens stadgar föreskriver det så måste pantsättningsavgiften betalas vid varje ny pantnotering.

Hur fungerar pantsättning av bostadsrätt?

Pantsättning innebär att bostadsrätten används som säkerhet för ett lån, och föreningen noterar detta i lägenhetsförteckningen.