loggo original
Vad är överlåtelseavgift

Vad är överlåtelseavgift?

En överlåtelseavgift är en administrativ avgift som tas ut av bostadsrättsföreningen vid överlåtelse av en bostadsrätt, vilket kan ske genom försäljning, byte eller gåva. 

 

Varför tar bostadsrättsföreningar ut en överlåtelseavgift?

Avgiften är avsedd att täcka föreningens kostnader för det administrativa arbete som överlåtelsen innebär, såsom ändringar i lägenhetsregistret och hantering av överlåtelsedokument.

 

Hur mycket är överlåtelseavgiften?

Överlåtelseavgiften varierar beroende på bostadsrättsföreningens stadgar, men det är vanligtvis 2,5% av prisbasbeloppet. För 2024 är prisbasbeloppet 57 300 kr, vilket innebär att överlåtelseavgiften ofta är cirka 1 433 kr.

 

Hur beräknas den?

Till exempel, om prisbasbeloppet är 57 300 kr och avgiften är 2,5%, blir överlåtelseavgiften 1 433 kr. Avgiftens storlek och vem som ska betala den (köparen eller säljaren) framgår av föreningens stadgar.

Vilka kostnader täcker det?

Överlåtelseavgiften används bland annat för att täcka kostnader såsom:

  • Administration: Arbete med att registrera den nya ägaren i föreningens register och uppdatera ägarförteckningar.
  • Ekonomisk hantering: Hantering av de ekonomiska transaktionerna som har att göra med medlemskapet i föreningen.
  • Juridiska tjänster: Eventuella juridiska tjänster som kan uppkomma vid ägarbyte, till exempel granskning av överlåtelseavtal.

Vem ska betala överlåtelseavgiften?

Standardpraxis är att köparen betalar överlåtelseavgiften, men detta kan variera. Det är viktigt att du som köpare eller säljare kontrollerar vad som står i överlåtelseavtalet och är medveten om de ekonomiska åtaganden detta innebär för dig.

 

Hur mycket är överlåtelseavgiften

Praktiska frågor

När du står inför en överlåtelse av bostadsrätt, är det viktiga aspekter att förstå kring överlåtelseavgiften, såsom betalningsprocessen, konsekvenserna av utebliven betalning, och eventuella undantag.

 

Vad händer om man inte betalar?

Om du inte betalar överlåtelseavgiften i tid kan det resultera i förseningsavgifter. Dessutom kan det skapa hinder för att du ska bli registrerad som ny ägare, vilket leder till juridiska och administrativa komplikationer. Att betala avgiften i rätt tid är därför kritiskt för en smidig övergång.

Finns det några undantag från att betala?

Ja, i vissa fall kan du vara undantagen från att betala denna avgift. Om överlåtelsen sker genom arv, testamente, gåva eller bodelning, kan dessa transaktioner vara undantagna enligt föreningens stadgar. Du bör granska stadgarna noggrant eller samtala med föreningens styrelse för att förstå vad som gäller i just ditt fall.

 

Vanliga frågor och svar

 

Varför överlåtelseavgift?

Överlåtelseavgiften täcker bostadsrättsföreningens administrativa kostnader vid överlåtelse av en bostadsrätt, inklusive ändringar i lägenhetsregistret.

Vad är överlåtelseavgift och pantsättningsavgift?

Överlåtelseavgift: En avgift som bostadsrättsföreningen tar ut vid överlåtelse av en bostadsrätt för att täcka administrativa kostnader, som uppdatering av lägenhetsregistret.

Pantsättningsavgift: En avgift som bostadsrättsföreningen tar ut för att täcka administrativa kostnader när en bostadsrätt pantsätts som säkerhet för ett lån, vanligtvis 1% av prisbasbeloppet per pantnotering.