loggo original
Hur mycket tjänar en mäklare

Hur mycket tjänar en mäklare?

I genomsnitt tjänar en fastighetsmäklares månadslön till cirka 41 800 SEK före skatt enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Det bör dock noteras att detta kan skilja sig åt markant då provisionen spelar en stor roll i den totala inkomsten.

Genomsnittlig lön och lönestruktur

Din lön som fastighetsmäklare i Sverige är helt beroende av din försäljningsframgång. Provision är avgörande för din slutliga inkomst, utan en fast månadslön.

Vad är den genomsnittliga månadslönen för en fastighetsmäklare i Sverige?

Månadslönen varierar stort eftersom den är helt prestationsbaserad. Vanliga provisionssatser ligger på 2-3,5% för bostadsrätter och 3-4,5% för villor och radhus, med fasta arvoden som sträcker sig från 25 000 kr till 70 000 kr beroende på fastighetstyp.

Hur skiljer sig lönen åt mellan olika regioner och typer av mäklare?

Lönen är generellt högre i större städer som Stockholm, jämfört med andra regioner i landet. Specialister på dyra bostäder i eftertraktade områden tenderar att dra in högre provision än de som hanterar billigare segment.

Specifika löner (baseras på data fram till 2023):

 • Stockholm: Fastighetsmäklare i Stockholm kan ha en genomsnittlig årsinkomst på mellan 500,000 och 1,000,000 kr, beroende på erfarenhet och volym av försäljningar.
 • Göteborg och Malmö: Liknande trender som i Stockholm, men generellt något lägre, cirka 400,000 till 900,000 kr per år.
 • Mindre städer och landsbygd: Här kan lönerna vara betydligt lägre, ofta mellan 300,000 och 600,000 kr per år.

Hur har genomsnittslönen utvecklats under de senaste åren?

 • 2018-2020: Under dessa år låg genomsnittslönen för fastighetsmäklare i Sverige kring 400 000 – 450 000 kr per år. Marknaden var stabil med en jämn efterfrågan på bostäder.
 • 2021-2022: Löneökningar noterades som ett resultat av ökade bostadspriser och en stark efterfrågan på bostäder. Genomsnittslönen steg till mellan 450 000 – 500 000 kr per år.
 • 2023: Under 2023 fortsätter trenden med stigande löner, delvis på grund av fortsatt hög efterfrågan på bostäder och en konkurrenskraftig arbetsmarknad för fastighetsmäklare. Genomsnittslönen nådde omkring 500 000 – 550 000 kr per år.

Hur struktureras mäklarens löner?

Mäklarens löner i Sverige består vanligtvis av tre delar: grundlön, provision och bonusar.

 1. Grundlön: En fast månadslön som kan variera beroende på erfarenhet och företag.
 2. Provision: En procentandel av försäljningspriset på bostäder, ofta mellan 10% och 40% av mäklararvodet. Provisionen kan vara:
  • Trappstegsmodell: Högre provision vid högre försäljningsvärde eller antal försäljningar.
  • Fast procent: En fast procentsats på varje försäljning.
 3. Bonusar: Extra ersättning baserad på uppnådda försäljningsmål eller kundnöjdhet.

Exempel:

 • Junior Mäklaren: Grundlön 20 000 SEK/månad, provision 20% av mäklararvodet.
 • Senior Mäklaren: Grundlön 30 000 SEK/månad, provision 30% av mäklararvodet.

Ytterligare förmåner kan inkludera tjänstebil, träningsbidrag, pensionssparande och försäkringar.

Hur stor del av provisionen behåller mäklaren typiskt?

Hur stor del av provisionen som mäklaren själv behåller varierar beroende på flera faktorer såsom firmans policies, mäklarens erfarenhet, och de avtal som finns. En mäklare behåller vanligtvis mellan 20 – 30% av den totala provisionen.

Hur beräknas provisionen?

 • Fast procentandel: En viss procent av försäljningspriset (t.ex. 3 % av 2 000 000 kr = 60 000 kr).
 • Provisionsstege: Olika procentandelar för olika prisnivåer (t.ex. 3 % på första 1 000 000 kr, 2 % på resten).
 • Fast avgift: Ett fast belopp oberoende av försäljningspriset.
 • Basavgift + procentandel: En kombination av en fast avgift och en procentandel (t.ex. 10 000 kr + 2 % av försäljningspriset).
 • Minimum- och maxprovision: Lägsta och högsta möjliga provision oavsett försäljningspris.

  Hur mycket tjänar en fastighetsmäklare

Faktorer som påverkar mäklarens löner

Din lön som mäklare i Sverige kan variera kraftigt beroende på flera specifika faktorer. Dessa inkluderar din erfarenhet i branschen, var i landet du arbetar, vilket företag du är anställd av, hur många objekt du säljer och dina egna personliga försäljningsresultat.

Erfarenhet

Med ökande erfarenhet inom mäklaryrket kan din lön stiga. En nyutbildad mäklare tenderar att ha en lägre startlön, medan flera års framgångsrik arbetslivserfarenhet kan leda till löneökningar.

Placering

Lönen för en fastighetsmäklare påverkas av den lokala fastighetsmarknadens dynamik. Arbete i storstäder som Stockholm, Göteborg eller Malmö kan resultera i högre löner jämfört med mindre städer eller landsbygdsområden.

Arbetsgivare

Olika fastighetsmäklarföretag har varierande lönestrukturer. Större kedjor kan erbjuda högre fasta löner eller mer lukrativa bonusprogram än mindre lokala mäklare.

Antal sålda objekt

Din förmåga att sälja objekt påverkar din provision och därmed din totala lön. Ju fler försäljningar du genomför, desto mer kan du tjäna, särskilt eftersom provisionen ofta är en procentandel av försäljningspriset.

Individuella prestationer

Dina individuella verksamhetsresultat, såsom försäljningsvolym och kundnöjdhet, kan direkt påverka dina inkomstmöjligheter. Stor vikt läggs vid din säljförmåga och förmågan att bygga långsiktiga kundrelationer.

Vanliga frågor och svar

Hur mycket får en mäklare i lön?

En mäklares lön är oftast provisionsbaserad och beror på hur mycket de säljer. Enligt Mäklarsamfundet har 59 % av mäklarna helt provisionsbaserad lön, 25 % har en fast månadslön, och 11 % har både fast lön och provision. Genomsnittslönen för mäklare är cirka 41 800 kronor i månaden.

Har man fast lön som mäklare?

Ja, vissa mäklare har en fast lön. 25 % av mäklarna har en fast månadslön, och 11 % har en kombination av fast lön och provision. Nyanställda mäklare kan ibland få en grundlön på cirka 25 000 kronor före skatt under de första tre till tolv månaderna.

Kan man bli rik som mäklare?

Ja, man kan bli rik som mäklare. Särskilt om man är skicklig och arbetar i områden som Stockholm, Göteborg och Malmö som har högre bostadspriser.

Vilken mäklare tjänar mest?

Richard Lagerling från Lagerlings Fastighetsmäkleri tjänade mest i Sverige under första kvartalet 2024, med ett försäljningsvärde på 250 400 000 kronor.

Källor: